Cookies op de website van De Groene Club

Oproep aan nieuwe kamer: vul BOSA-subsidie aan

KNVB en NOC*NSF pleiten voor een structurele aanvulling van de BOSA-subsidie. Het geld voor 2024 was zo snel op, dat verenigingen nu al in de problemen komen. In april besloot het ministerie om extra geld ter beschikking te stellen uit de budgetten van de komende jaren. Die eerste stap is mooi, maar voor de KNVB onvoldoende. 

Subsidies zijn onmisbaar voor sportverenigingen, zeker als er een grote investering nodig is om te verduurzamen. Verenigingen vrezen voor de clubkas nu geplande of zelfs broodnodige investeringen niet gefinancierd kunnen worden.

Bij een meldpunt van het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) waren volgens Het Parool in april 2024 al ruim 700 meldingen binnengekomen van verenigingen die vergeefs op subsidie wachten. De voorzitter van de RVVB verwacht dat ruim de helft van de verenigingen die wachten in de problemen komt als overheidssteun uitblijft. Naast de opgave om te verduurzamen, hebben de verenigingen ook vaste grote investeringen in bijvoorbeeld nieuwe materialen of het onderhoud van de accomodatie. Ook daarbij is de duurzame keuze nu soms de enige, maar prijzige keuze. Denk aan het vervangen van een TL-lichtplafond door energiezuinige lampen. Om contributies betaalbaar en de sport toegankelijk te houden, is structurele steun noodzakelijk.

BOSA-subsidie aanvullen

Een van de belangrijke subsidies voor sportverenigingen is de BOSA-subsidie (BOSA staat voor ‘bouw en onderhoud sportaccommodaties’). Helaas was het beschikbare geld voor 2024 snel op. Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft aangekondigd om de pot voor de BOSA-subsidie dit jaar aan te vullen met geld van de komende jaren. Dit is in de ogen van de KNVB een eerste stap, maar geen structurele oplossing. Daarom pleiten NOC*NSF en de KNVB ervoor om het subsidieplafond voor de komende jaren te verhogen.

Er is nu een belangrijk voorstel ingediend door GroenLinks/PvdA, SP en CDA. Zij stellen voor om 80 miljoen euro uit het Klimaatfonds in te zetten voor de BOSA. De Tweede Kamer stemt hierover in juni. De hoop is dat álle politieke partijen het voorstel over de BOSA steunen.

Uiteindelijk zal er een structurele oplossing nodig zijn voor de BOSA-subsidie. NOC*NSF en de KNVB schatten dat er jaarlijks minimaal 125 miljoen euro nodig is. De sportkoepel en bond hebben om een structurele oplossing gevraagd bij de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de vaste commissie van Economische Zaken en Klimaat. Natuurlijk houden we je bij De Groene Club op de hoogte van de ontwikkelen.