Cookies op de website van De Groene Club

Volle clubkas, lage broeikas. Ruim 2000 sportverenigingen gaan voor een duurzame toekomst. We helpen elkaar op het gebied van energie, mobiliteit en afvalscheiding. We delen daarvoor tips, tricks en middelen. Zo scoren we samen voor de sport én Nederland. Join the club, de groene club!

GA VOOR EEN VOLLE CLUBKAS

Wij staan voor sterke clubs die financieel gezond zijn. Scoren op duurzaamheid is vaak goed voor de clubkas. Afvalinzameling, energiebesparing of slimmere mobiliteit leveren echt iets op. Zo is energie één van de grootste kostenposten voor een sportvereniging. En is de som niet 1, 2, 3 te maken? Dan denkt de Groene Club mee.

Doe mee