Cookies op de website van De Groene Club

Veelgestelde vragen

Wat is De Groene Club?

De Groene Club is een initiatief van de KNVB, KNHB en KNLTB om sportverenigingen te ondersteunen in het traject van verduurzaming van de sportaccommodatie. Sterke amateurverenigingen zijn financieel gezond en beschikken over een goede accommodatie. Het nemen van duurzame maatregelen die leiden tot een verlaging van de energierekening draagt hieraan bij. Energie is namelijk één van de grootste kostenposten voor een vereniging. Gemiddeld zo’n 10 tot 15% van de begroting. Een gemiddelde vereniging kan hier € 7.000 per jaar op besparen door het nemen van duurzame maatregelen. Genoeg reden om werk te maken van verduurzaming.

Waarom De Groene Club?

Verenigingen worden gerund door vrijwilligers, daar is vaak geen kennis en tijd aanwezig om werk te maken van energiebesparing en duurzame energie-opwek. Zij kunnen advies en ondersteuning op het gebied van duurzaamheid goed gebruiken. De focus ligt terecht op de sport: het organiseren van de wedstrijden, trainingen en het draaien van de kantine. Daarnaast worden verenigingen bestookt door een veelheid aan commerciële aanbieders in de markt voor duurzame maatregelen met elk een gedeelte van de oplossing. Vaak eindigt een energieadvies om die reden onderin de la van de bestuurder(s) en worden er helemaal geen duurzame stappen gezet wegens een gebrek aan ondersteuning bij het vergelijken van offertes. Onderzoek wijst uit dat sportverenigingen behoefte hebben aan een betrouwbare partner met een totaaloplossing, die hen volledig ontzorgt in het verduurzamingstraject tot en met de realisatie. In dat gat zijn de sportbonden gesprongen met De Groene Club. Ook zijn de kosten voor een verduurzamingstraject een drempel voor verenigingen om hiermee aan de slag te gaan, dus die moeten zo laag mogelijk gehouden worden.

Wat doet De Groene Club?

Wij willen verenigingen een gezonde financiële positie geven over de as van duurzaamheid. De Groene Club biedt inzicht in de huidige energiesituatie en kennis om het energiepotentieel te realiseren, stelt samen met de vereniging een plan van aanpak op en denkt vervolgens mee met financiële oplossingen. Wij zijn te allen tijde een betrouwbare partner. Voor veelvoorkomende duurzame maatregelen heeft De Groene Club de beste deals voor je geselecteerd. De beste deal is een combinatie van kwaliteit, prijs, service, leveringszekerheid en ervaring van uitvoerende installateurs. Verenigingen hoeven niet zelf op onderzoek uit.

Wie zijn De Groene Club?

De Groene Club is opgericht door de KNVB in samenwerking met de KNHB en KNLTB. De provincies Overijssel, Gelderland en Zuid-Holland hebben middels subsidies de opstart mogelijk gemaakt en zijn nog steeds een belangrijke partner van De Groene Club.

Hoe wordt vastgesteld wat de best-value is voor een maatregel?

Voor veelvoorkomende duurzame maatregelen heeft De Groene Club de best-value uit de markt gehaald. De best-value is een combinatie van kwaliteit, prijs, service, leveringszekerheid en ervaring van uitvoerende installateurs. Verenigingen hoeven niet zelf op onderzoek uit.

Een onafhankelijk expert en productspecialist heeft per maatregel type (bijvoorbeeld: LED veldverlichting of zonnepanelen) een Programma van Eisen opgesteld waar de aanbiedingen van marktpartijen aan moeten voldoen. Marktpartijen die aan dit Programma van Eisen kunnen voldoen mogen via De Groene Club aan de leden aanbieden. Deze aanbiedingen kunt u samen met uw De Groene Club adviseur vergelijken om zo de Best Value uit de markt te halen. Verenigingen zijn overigens niet verplicht om maatregelen via de Best Value methode af te nemen. Het staat hen vrij om ook (lokale) partners uit te vragen en een andere keuze te maken.

Hoeveel verenigingen hebben deelgenomen aan De Groene Club?

Aan de pilot hebben 20 voetbalverenigingen, 5 tennisverenigingen en 5 hockeyverenigingen deelgenomen. We hebben geen overzicht van verenigingen die al duurzaam bezig zijn.

Wat zijn de doelstellingen van De Groene Club?

Het is een nationaal verduurzamingsprogramma waar we ernaar streven om de komende vier jaar de uitstoot van CO2 te verminderen door sportaccommodaties te verduurzamen. Jaarlijks willen we 300 verenigingen begeleiden naar een duurzame accommodatie.

Wat is de potentie van De Groene Club?

Het potentieel is groot: de circa 5.000 voetbal-, hockey- en tennisverenigingen in Nederland kunnen samen jaarlijks € 40 miljoen besparen op de energiekosten. Dat staat gelijk aan 210 GWh elektriciteit en 13 miljoen m3 gas.

Wat zit erin voor de clubs?

Buiten dat het goed is voor het milieu, is het programma van groot belang voor de financiële positie van amateurverenigingen om sporten betaalbaar en toegankelijk te houden. Energie is met 10 tot 15% van de begroting één van de grootste kostenposten voor een vereniging (wat doorwerkt in de contributie van leden) en door hun accommodatie aan te passen kunnen verenigingen gemiddeld € 7.000,- per jaar besparen.

Waarop is die besparing gebaseerd?

De € 7.000,- jaarbesparing is gebaseerd op de resultaten uit de pilot met 30 verenigingen. Dat staat gelijk aan 42.000 kWh elektriciteit en 2.600 m3 gas. Hier vind je de infographic waar de besparing is toegelicht.

Wat zit erin voor leden van de KNVB?

We willen via de verenigingen duurzaamheid en energiebesparing onder de aandacht brengen bij de leden.

Waar bestaat het vijfstappenplan uit?

1. Energiescan op locatie
  • Nulmeting op locatie
  • Toelichting energiepotentieel en maatregelen op locatie
  • Ondersteuning bij het vinden van subsidiemogelijkheden en fiscale

 

2. Opstellen plan van aanpak
  • Voorlopige keuze voor maatregelen
  • Accorderen investering binnen de sportvereniging

 

3. Mogelijkheid voor best-value op maatregelen
  • Begeleiding opvragen (lokale) offertes

 

4. Financieel advies
  • Ondersteuning bij aanvragen lening en borgstelling

 

5. Realisatie
  • De Groene Club ondersteunt bij het realiseren van duurzame maatregelen
  • Aanvragen subsidies

Wat zijn de initiële kosten van het volledige verduurzamingstraject?

Dankzij een subsidie van het Ministerie van VWS vanuit het Sportakkoord kunnen we het begeleidingstraject van De Groene Club kosteloos aanbieden.

Is De Groene Club landelijk actief?

Ja, De Groene Club is gestart in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel en we zijn nu actief in heel Nederland.

Hoe worden de verenigingen geselecteerd?

Wij selecteren alle verenigingen die geïnteresseerd zijn in de verduurzaming van hun accommodatie. Het grootste effect wordt uiteraard bereikt als je nog geen of weinig stappen hebben gezet.

Mijn vereniging is al volledig verduurzaamd. Wat kan ik doen?

Met reeds verduurzaamde verenigingen komen wij graag in contact. Learnings, succesfactoren en praktijkverhalen kunnen gedeeld worden via degroeneclub.nl

Waar vind ik meer informatie over De Groene Club?

Alle informatie staat op onze website www.degroeneclub.nl. Mocht je nog aanvullende vragen hebben, dan kan je contact opnemen via info@degroeneclub.nl of 085-130 43 89.