Cookies op de website van De Groene Club

Verenigingen kunnen extra geld verdienen met inzamelen plastic flesjes

We verkopen als verenigingen heel veel plastic flesjes met water of frisdrank. En die zijn geld waard! Op elk flesje zit 15 cent statiegeld. Niet-commerciële sportverenigingen mogen het statiegeld houden en aan de club besteden of aan een goed doel schenken. Zamel petflesjes dus in op de club.

Sportverenigingen kunnen zich aanmelden als vrijwillig innamepunt. Dat betekent dat leden en bezoekers hun flesje kunnen doneren aan de club en dat de vereniging het statiegeld niet terug hoeft te geven. 

Beginnen met inzamelen? Sportverenigingen met meer dan 200 leden kunnen gratis een minicontainer en een communicatiepakket bestellen bij Statiegeld Nederland.

 

Hoe werkt het?

Registreer je via Statiegeld Nederland als innamepunt. Daarna ontvang je informatie over het bestellen van de gratis container(s) en het communicatiemateriaal.

Ongeveer 5 werkdagen na de registratiebevestiging ontvang je labels met een unieke code die je aanbrengt op de sluitstrips van de zak. Aan de hand van de unieke code weet Statiegeld Nederland van welke club de flesjes afkomstig zijn en welk bedrag er moet worden gestort.  

Zet de minicontainer op een zichtbare en logische plaats. 

Maak je leden en bezoekers duidelijk wat ze met de statiegeldflesjes moeten doen en wat de club met de statiegeldopbrengst gaat doen. 

De statiegeldflesjes verzamel je in speciale zakken, die je bij de grossier kunt bestellen. De zakken worden afgesloten met een sluitstrip met het specifieke label van de club, dat de unieke barcode bevat.

Spreek af met je grossier dat die de zakken retour neemt.

Maandelijks ontvangt de vereniging een overzicht van het statiegeld op de ingeleverde flesjes en de opbrengst wordt op de rekening van de club bijgeschreven.

Via de communicatiekanalen van de club kun je duidelijk maken waar het geld aan besteed gaat worden en kun je de leden aansporen om de flesjes in te leveren.

 

Voorbeeld

Een gemiddelde voetbalvereniging verkoopt al gauw 200 petflesjes per week. Voor de invoering  van het statiegeld verdwenen die vaak in het restafval, waar plastic (voornamelijk flesjes) zo’n 60% van het totale afvalvolume opleverde. Als je die plastic flesjes apart inzamelt, dan verdien je in dit voorbeeld € 30,- per week. Dat is € 1.200,- per jaar, als je ervan uitgaat dat de kantine 40 weken per jaar open is. Bovendien heb je minder afval, waardoor je ook flink kunt besparen op het contract met de afvalverwerker. Vanaf 1 april 2023 komt er ook statiegeld op blikjes.

 

Wat is Statiegeld Nederland? 

Statiegeld Nederland is verantwoordelijk voor de invoering van  het statiegeldsysteem in Nederland. Er is daarbij een verschil tussen verplichte en vrijwillige innamepunten.  Supermarkten, tankstations en ov-locaties moeten bijvoorbeeld een innamepunt hebben. Voor bioscopen, pretparken en sportverenigingen is dit vrijwillig. Statiegeld Nederland kan dan helpen met afvalbakken en communicatiemateriaal.  

Bij een sportvereniging haalt de groothandel de petflesjes op. In samenwerking met Stichting Statiegeld Nederland stellen zij eisen op voor onder andere afvalzakken, opslag, maximale vervuiling en innamefrequentie.

Geld verdienen met petflesjes? Klik hier om mee te doen.