Cookies op de website van De Groene Club

Één vast aanspreekpunt voor het hele traject.

Wij begrijpen als geen ander dat er veel facetten komen kijken bij het runnen van een sportvereniging en daarom hebben we ons traject om te verduurzamen versimpeld in vijf stappen. Waarvan wij uit ervaring weten dat deze binnen een jaar uitgevoerd kunnen worden. Wij helpen jouw sportvereniging bij het nemen van iedere stap.

5 stappenplan

01

Energiescan

  • Nulmeting op locatie
  • Toelichting energiepotentieel en maatregelen op locatie
  • Ondersteuning bij het vinden van subsidiemogelijkheden en fiscale voordelen
02

Opstellen plan van aanpak

  • Voorlopige keuze voor maatregelen
  • Accorderen investering binnen de sportvereniging
03

Mogelijkheid voor best-value-maatregelen

  • Begeleiding opvragen (lokale) offertes
04

Financieel advies

  • Ondersteuning bij aanvragen lening en borgstelling Stichting Waarborgfonds Sport
05

Realisatie

  • De Groene Club ondersteunt bij het implementeren van energiebesparende maatregelen.

Hoe werkt zo’n energie scan precies?


Als jouw sportvereniging zich aanmeld bij De Groene Club, is stap één het uitvoeren van een energiescan. De adviseur kijkt tijdens de opname naar de mogelijkheden voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. De resultaten worden binnen twee weken persoonlijk met jouw sportvereniging besproken.

We kijken naar binnen- en buitenverlichting, regeltechniek, isolatie, verwarming, watergebruik en de mogelijkheden tot het opwekken van groene stroom. Dit hebben we getest bij 30 sportverenigingen die inmiddels allemaal om zijn, of beter gezegd, groen zijn.

Download voorbeeldscan

Ga voor een volle clubkas

Wij staan voor sterke sportverenigingen die financieel gezond zijn. Het nemen van duurzame maatregelen die leiden tot het verlagen van de energierekening dragen daaraan bij. Energie is namelijk één van de grootste kostenposten voor een sportvereniging.

Doe mee